fredag 14. mars 2008

Kontaktpersoner NIF Friidrett - våren 2008

Leder: Lars Greiff, larsgreiff@hotmail.com, mobil 41559838

Oppmann: Arild Moen, arimoen@tele2.no, mobil 41242804

Ingen kommentarer: